ไทย

LP88-kids-slider-narrow

ที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ เราเชื่อว่า โรงเรียนคือสนามเด็กเล่นแห่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ เราทำเรื่องเรียนให้เป็นเรื่องสนุก เด็กๆจะหาคำตอบของปัญหาต่างๆไปพร้อมกับครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น เมื่อการเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก นักเรียนก็จะรักการเรียนรู้ และ รักการมาโรงเรียน ดังปรัชญาของเราที่ว่า “Play is the Language of Kids” หรือ “การเล่นคือภาษาของเด็ก”

languageอนุบาลนานาชาติเพรพใช้หลักสูตรการเรียนการสอบแบบ Early Years Foundation Stage (EYFS) ของประเทศอังกฤษ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอบแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือที่ออกแบบมาเฉพาะ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ อาทิ เชาว์ปัญญา คณิตศาสตร์ ภาษา การใช้ชีวิตประจำวัน กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ ประสาทสัมผัส และอื่นๆ โดนการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่นั้นช่วยทำให้ผู้เรียนมีสมาธิจดจ่อกับการเล่นที่อยู่ตรงหน้า ซึ่งส่งผลให้เขามีสมาธิต่อการเรียนรู้ในภายหน้าได้ดียิ่งขึ้น

.independent learner

.

เรามุ่งสร้างเด็กๆที่มีความเป็น “Independent Learner with a Love of Learning” โดยผ่านการเรียนการสอนที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและเอื้อต่อการเรียน สนับสนุนโอกาสที่จะได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็น ความถนัดส่วนตัว และความสนใจของตนเองให้เพื่อนๆและครูได้รับทราบและร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล ผ่านช่วงเวลาการเรียนรู้แบบ Learning Corners

.

Learning Corners คือการจัดการเรียนการสอนโดยรวมกลุ่มของผู้เรียนที่อยู่ในช่วงอนุบาล2 และอนุบาล 3 เข้าด้วยกันในช่วงบ่ายในห้องเรียนใหญ่ที่มีการแบ่งเป็นมุมการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ มุมคณิตศาสตร์ มุมหนังสือ มุมภาษาไทย ภาษาจีน มุมศิลปะ มุมบ้าน มุมมอนเตสซอรี่ มุมวิทยาศาสตร์ ฯลฯmontessori math และจัดเป็นกลุ่มย่อยที่คละกันระหว่างชั้นปี เพื่อให้พี่โตได้มีโอกาสแสดงความเป็นผู้นำที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีและช่วยดูแลน้อง และเปิดโอกาสให้น้องได้เรียนรู้จากพี่ซึ่งเป็นเพื่อนนักเรียน ไม่ใช่แค่การทำตามครูผู้สอนเท่านั้น ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเด็กๆให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ใน Learning Corners เด็กๆยังมีคาบอิสระ 1 คาบ จากจำนวน 3 คาบการเรียนรู้ต่อวันในช่วงบ่าย ให้สามารถเลือกเข้ามุมที่ผู้เรียนสนใจหรือถนัดได้อย่างอิสระ ซึ่งเป็นโอกาสให้ครูและผู้ปกครองได้เห็นและสนับสนุนความสนใจและความสามารถพิเศษนั้นๆได้

happy learning

ขนาดชั้นเรียนที่เหมาะสม จำนวนนักเรียน 15 คนต่อห้องเรียน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีการสื่อสารโต้ตอบกันจากทั้ง 2 ฝ่าย ผู้เรียนและผู้สอนมีความใกล้ชิดสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียนทุกครั้ง เสริมสร้างนิสัยการกล้าแสดงออก การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นและเรียนรู้ที่จะเคารพบุคคลรอบตัว

รัชดา-สุทธิสาร

สถานีรถไฟฟ้าสุทธิสาร

Prepเด็กวัยแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี เป็นช่วงเวลาที่เด็กจะสามารถเรียนรู้และจดจำภาษาได้ดีที่สุด อนุบาลนานาชาติเพรพจึงจัดการเรียนการสอน 3 ภาษา

  • โดยภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เรียนรู้แบบ Jolly Phonics
  • ภาษาไทย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการฯ สำหรับเด็กนักเรียนชาวไทย
  • ภาษาจีนกลาง โดยครูจากประเทศจีน

.

เพราะปัจจุบันกำหนดอนาคต เราจึงทุ่มเทวางแผนเพื่อทำปัจจุบันของนักเรียนของเราให้ดีที่สุด เพื่อให้เขาเป็นผู้ที่มีความพร้อมต่อสถานการณ์ต่างๆในภายหน้า ทั้งอารมณ์ สังคม และวิชาการ

ติดต่อเพื่อเยี่ยมชมโรงเรียน

สาขาสุทธิสาร

เบอร์โทรศัพท์ 02-274-7426  Email : prep@prep.ac.th

การเดินทาง

สาขาสุทธิสารตั้งอยู่บนถนนสุทธิสาร ใกล้สี่แยกรัชดา-สุทธิสาร สามารถลงรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสุทธิสาร ออกทางออกหมายเลข 2 แล้วต่อรถเข้ามายังโรงเรียน หรือเข้าจากทางลาดพร้าว 48 และลาดพร้าว 64 ได้อีกด้วยค่ะ

กดที่นี่เพื่อดู แผนที่

สาขาลาดพร้าว 88

เบอร์โทรศัพท์ 02-933-9388  Email : Ladprao88@prep.ac.th

การเดินทาง

สาขาลาดพร้าว 88 ตั้งอยู่บนถนนประดิษฐ์มนูธรรม ขับมาจากถนนลาดพร้าวฝั่งเลขคู่ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนประดิษฐ์มนูธรรม ซอยจะอยู่ซ้ายมือเลยค่ะ

หากมาทางด่วนให้ลงทางออกลาดพร้าว (โชคชัยสี่) ค่ะ

กดที่นี่เพื่อดู แผนที่

 .